Μάθημα σε τραπέζι

Το μάθημα στο τραπέζι οδηγεί σε αμμεσότερη επικοινωνία και συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης.

Επαφή

Οδυσσέως 4 Περιστέρι, 12133
τηλ: 2105754374 - 2105754002
fax: 2105786042
info@aeidromon.gr