Το Φροντιστηριο ΑΕΙδρομον εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας, σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433.
Το Σύστημα Ποιότητας του Φροντιστηρίου στοχεύει στην παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των μαθητών και των κηδεμόνων.

 

 

Επαφή

Οδυσσέως 4 Περιστέρι, 12133
τηλ: 2105754374 - 2105754002
fax: 2105786042
info@aeidromon.gr